KABLOLAMA

picture

KABLOLAMA

kablolama

YAPISAL KABLOLAMA ÇÖZÜMLERİ :

Yapısal kablolama sistemi, bir binanın ses, veri, görüntü ve çeşitli bina yönetim sistemlerini (kamera, hırsız alarm, güvenlik girişi, yangın alarm, enerji sistemi gibi) birbirine entegre eden kablolama ve bağlantı ürünlerinin oluşturduğu yönetilebilmeye ve genişlemeye imkan sağlayan bir yapıdır.

Yapısal Kablolama:

Küreselleşen dünyanın getirdiği zorlu rekabet koşulları altında çalışmanın yanında artan ve çeşitlenen müşteri ihtiyaçlarına yanıt vermek durumunda olan ürün ve hizmet sunucu kuruluşlar; etkin bilişim sistemlerini kullanmak zorundalar. Günümüzün yüksek hız ve kapasiteli aktif bilişim sistem ve donanımları da bu özelliklerini destekleyecek fonksiyonel altyapılara ihtiyaç duyuyor.
• Yapısal Kablolama Standartları; Yapısal Kablolama Sistemleri Bakır ve/veya Fiber Optik Kablolar kullanılarak gerçekleştirilir. Kablo çeşidine karar verirken, amaca uygun hız ve bant genişliğini elde etmenin yanında, uygulama kolaylığı ve maliyet gibi etkenler de göz önüne alınmalıdır.
• Bakır Kablolama Sistemleri Yatay kablolama sistemleri en fazla 100 mt kanal uzunluğuna sahip olmalıdır. Kanal uzunluğu; yatay kablo ve ara kablolar dahil, uçtan uca mesafeyi içermektedir. Günümüzde yatay kablolama sistemi için yaygın olarak Cat5, Cat5e, Cat6,Cat7 standartlarında bakır ürünler kullanılmaktadır.
• Fiber Optik Kablolama Sistemleri (F/O) F/O Kablolar yaygın olarak Bina Omurga Sistemleri ve Kampus Omurga Sistemleri oluşturulmasında kullanılmaktadır. Yakın zamanda yatay kablolama sistemi olarak bakır sisteminin yerine geçeceği düşünülmekle beraber, henüz toplam maliyet açısından uygun değildir. Bu sistemler üzerinden her türlü data, ses ve görüntü verileri ışık modunda iletilmektedir. Fiber Optik Sistemler ışığın iletim şekline göre iki farklı kategoriden oluşmaktadır. Bunlar, Multimode (MM) ve Singlemode (SM) sistemlerdir.

TOPRAKLAMA

BerDATA, enerji altyapı sistemlerinin kurulumunun yanısıra gerekli topraklama sistemlerinin de kurulumunu yapmakta, mevcut sistemlerin de ölçüm ve iyileştirmelerini sağlamaktadır. Konu ile ilgili gerekli Meger benzeri ölçü aletleri kullanılmakta, standart çalışma teknikleri ve yöntemleri uygulamaktadır. Aynı şekilde enerji sistemlerinin ölçüm ve analizleri yapılmakta, raporlanarak gerekli önlemler alınmaktadır. Ayrıca şebekeden kaynaklanan nötr sorunlarının giderilmesi için de değişik yöntemler uygulanmaktadır.

LOCAL AREA NETWORK( LAN):

Az sayıda kullanıcı için tasarlanmış 'küçük ofis uygulamaları'ndan, binlerce uç içeren 'kampus çözümleri'ne, yapısal kablolamadan kablosuz çözümlere kadar uzanan birçok kavramı içeren Yerel Alan Ağ Çözümleri'nin bu entegrasyonu sağlayabilmesi için çok titiz bir yaklaşımla tasarlanıp uygulanması gerekmektedir.
BerDATA bilgi ve tecrübesini yansıttığı 'yüksek performanslı' Yerel Alan Ağ Çözümleri ile müşterilerinin hizmetindedir.
Ağ çözümlerinde Cisco ,HP , 3Com, Avaya, gibi dünya genelinde kendini kanıtlamış ürünlerle çözümleri en iyi şekilde ve anahtar teslimi olarak sunmaktayız.

UPS ve JENERATÖR ÇÖZÜMLERİ;

UPS, elektriksel güç kaynağınız ile bilgisayar sisteminiz arasında bulunan ve bu sistemin dahilindeki bileşenleri elektrik akımındaki anormalliklerden ya da iniş çıkışlardan koruyan bir donanımdır. UPS'ler, bilgisayar sisteminizi besleyen akımın voltajdaki düşme ya da bir elektrik kesintisi sonucu azalması ya da tükenmesi halinde sisteme yedek güç sağlarlar. Bunun yanı sıra, elektrik akımında kısa süreli ve hafif ya da uzun süreli ve yüksek artışlar şeklinde gözlenen dalgalanmalar sırasında yine UPS'ler devreye girer. UPS'ler bir anlamda, bir elektrik kesintisi durumunda sistemin normal bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlayarak size, üzerinde çalışmakta olduğunuz işi kaydetmeniz ve sisteminizi sağlıklı bir biçimde kapatmanız için ihtiyaç duyduğunuz zamanı verirler. Bazı UPS'ler bünyelerindeki güç kaynaklarını bir PC'ye "her zaman" enerji sağlamak için kullanırken bazıları da bu güç kaynaklarını "sadece voltaj düzensizlikleri tespit edildiğinde" devreye sokar (yani UPS, eğer bir anormallik ya da düzensizlik göremiyorsa, normal güç kaynağından [meselâ evinizdeki ya da ofisinizdeki elektrik hattı] elde edilen akıma hiç müdahale etmez ve bu akımın direkt olarak sisteminize ulaşmasına izin verir).

İdeal şartlarda, sisteminiz dahilindeki fiziksel bağlantılar üzerinde dolaşan elektrik akımı, zamanın bir fonksiyonu olarak pürüzsüz bir sinüs dalgası şeklinde davranmalıdır. UPS'lerle yapılan "güç ya da enerji düzenlemeleri" sayesinde akımın zamanın bir fonksiyonu olarak sabitliği temin edilebilir. Bu şekilde, değerli sisteminizi çeşitli dış etkenlerin yol açtığı voltaj anormalliklerinden etkin bir şekilde korumanız mümkündür.
Enerji kesintileri dışında, elektronik donanımlar için çok daha ciddi riskler içeren diğer şebeke sorunları da, özellikle endüstriyel tesislerde ciddi zararlara neden olabilmektedir. Düşük gerilim, yüksek gerilim, şebeke harmonikleri, gerilim sıçramaları, gerilim dalgalanmaları ve frekans değişkenlikleri, ancak gerekli ölçüm cihazları ile tespit edilebildiklerinden, çoğu kullanıcı için kötü bir zamanda, kötü bir sürpriz olarak kendilerini göstermekte, bu tür bir teknik arıza da bazen yüzmilyarlarca liralık üretim kaybını beraberinde getirebilmektedir. Gelişen yarı iletken teknolojileri sayesinde, özellikle Online UPS ler, kullanıcılarına tüm bu riskleri ortadan kaldırabilme imkanı sunmakta ve yüklendikleri sistemler açısından en önemli teknik güvenceyi sağlamaktadırlar.
BerDATA Ups sistemleri konusunda da kurumlara ve işletmelere uçtan uca Anahtar teslimi çözümler sağlamaktadır.ister 600 VA olsun isterse en üst seviyede 1800 KVA kapasiteye kadar tüm süreci planlamımız ve bu konuda ihtiyaç olabilecek çözümleri uzman ekibi ve markalar ile en iyi şekilde projelendirmektdir.

yapisal kablolama çözümleri
yapisal kablolama çözümleri
yapisal kablolama çözümleri
yapisal kablolama çözümleri
yapisal kablolama çözümleri
yapisal kablolama çözümleri
yapisal kablolama çözümleri
yapisal kablolama çözümleri